Liczba odwiedzin strony: 19772 Osób na stronie: 1
 

Bartnik, Piecyk s.c. Kancelaria radców
prawnych

 
 
Bartnik, Piecyk s.c. Kancelaria radców
prawnych
 
Krakowskie Przedmieście 58 lok. 6a
20-002 Lublin
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 143 poz. 962 - Zm.: ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w załączniku nr 1 do ustawy "Wykaz środków odurzających" część 1 "Środki odurzające grupy I-N" otrzymuje brzmienie: " 1.  Środki odurzające grupy I-N  ...
Monitor Polski 2010 Nr 10 poz. 94 - Nadanie orderów i oznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 26 lutego 2010 r.) Rej. 224/2009 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz....